Kontaktujte nás!

Chceme o Vašom projekte vedieť viac

Sídlo spoločnosti

GAŽO architekti s.r.o.

Lichardova 355/22

020 01 Púchov

 

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 87947/B.

IČO

47 038 918

 

DIČ

2023725682

 

IČ DPH

SK2023725682

Bankové spojenie

SK95 1100 0000 0029 2688 9404

 

Zodpovedná osoba

Ing. arch. Peter Gažo

 

Číslo autorizačného osvedčenia

SKA2242

Ateliér Púchov

GAŽO architekti s.r.o.

Trenčianska 1279

020 01 Púchov